Logistieke Dienst

Logistieke Dienst (LD)

Bij de logistieke dienst leer je werken in de kombuis en maaltijden bereiden. Een van de andere taken is het op orde houden van het korpsschip. Ook E.H.B.O. hoort bij dit dienstvak.