Nieuwsbrief 1)  September 2017

Van de commandant

Hierbij ontvangt u de eerste editie van onze digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we u periodiek informeren over de activiteiten van ons korps en de status van het schip. Zoals u waarschijnlijk wel weet is 2017 tot nu toe een druk jaar geweest voor het Zeekadetkorps.Vorig najaar zijn wij na de laatste vaartocht begonnen met het onderhoud aan diverse systemen aan boord. Denk hierbij aan de stuurboord hoofdmotor, het hulpbedrijf, de wisselstroomvoorziening en diverse verblijven aan boord. Daarnaast is de bemanning van de Tres Hombres keihard aan de gang wanneer ze kunnen om ons dek waterdicht te maken.

Dat we met een oud schip te maken hebben komt tijdens al deze werkzaamheden regelmatig naar voren, niet alles verloopt zoals we hopen. Een voorbeeld hiervan zijn de cilinderblokken van stuurboord motor. De voeringen welke hierin geplaatst worden wilden niet netjes in de passing zakken. Helaas waren we hierdoor genoodzaakt een oplossing te zoeken na de nodige metingen, met verder bewerken van de cilinderblokken tot gevolg. Aan de andere kant, inmiddels zijn we een heel eind met de vernieuwing van het wisselstroomnet, druk met een nieuwe hulpmotor welke in de GK staat en al een heel eind met de verbouwing van Caf en Gouden Bal, waardoor het binnenschip alweer te gebruiken is. In het Caf wachten we met het plaatsen van het plafond totdat het dek erboven opnieuw van rubber is voorzien en dus goed waterdicht is.

Hier vergeet ik vast projecten te noemen, maar dit zijn wel de hoofdlijnen van wat er momenteel uit word gevoerd aan boord. 
Ondertussen hebben we als korps gelukkig ook heel veel activiteiten gehad waarover u verder kunt lezen in de diverse artikelen in deze nieuwsbrief.Enkele daarvan zijn het Parkontbijt, de Visserijdagen, Harlingen Ongeschut, enkele overnachtingen aan boord, de premiere van Dunkirk en natuurlijk het Zomerkamp op Terschelling, wat we dankzij de inzet van enkele technische vrijwilligers, die veiligheidscritische systemen last minute klaar hebben gemaakt, hebben kunnen organiseren. Daarnaast uiteraard ook nogmaals dank aan Tuinman en Noordgat die met hun assistentie de Sittard veilig hebben begeleid en gesleept zodat er toch nog gevaren kon worden.

Inmiddels liggen we klaar voor de winter en gaan we verder om het schip veilig en wel bedrijfsgereed te hebben voor het nieuwe seizoen, ook op de klusavonden op woensdag.Op personeel vlak hebben we enkele wijzigingen in de gelederen achter de rug, waarmee we hopen te bouwen aan een sterke en stabiele toekomst voor ons korps. Ook zeker het vermelden waard is het feit dat sinds Zomerkamp, we inmiddels vier nieuwe kadetten hebben mogen verwelkomen! We groeien weer, maar hebben plaats voor nog veel meer nieuwe aanwas.Voor nu maken we ons op voor het naseizoen en de winter, waarbij we nog enkele leuke activiteiten en de start van de theorielessen in het vooruitzicht hebben. Volgend jaar willen we beslagen ten ijs komen waar we ook een bijzonder evenement in het vooruitzicht hebben in de vorm van de Tall Ship Races 2018.Tot een volgende editie.

Wouter Blom, Commandant 

Van het bestuur

Bestuursleden: Meindert Lodewijks (voorzitter)
Hermanus Wever (secretaris en pr-zaken/communicatie) 
Christa Koornstra-Vellinga (penningmeester)
Gert Jan Klijn (commissaris materieel-technische zaken)
Arjen Mintjes (adviseur)
Afgevaardigde korps; Commandant Wouter Blom

In April 2016 werd de laatste Flessenpost, de nieuwsbrief voor het korps en onze sponsoren en relaties opgemaakt en rond gestuurd.   Hierna werd het stil. Uiteraard werd en wordt de website  van het zeekadet korps nog tot op de dag van vandaag wel bijgehouden. Maar onze relaties en sponsoren werden wel verstoken van nieuws aangezien zij waarschijnlijk niet of nauwelijks op onze website kijken. De stilte van nieuws verspreiding werd met name veroorzaakt door deelname van ons korpsschip de Sittard aan de film opnames voor de film” Dunkirk”,  met regisseur Christopher Nolan, zie ook het uitgebreide  verslag van onze voorzitter.   Hier werd veel vrije tijd en energie ingestoken door de kadetten en de diverse vrijwilligers . Niet onlogisch gezien het feit dat je zo,n bijzondere belevenis en uitdaging  normaal gesproken maar eenmaal in je leven meemaakt.   Nu dik een jaar later willen we de draad weer oppakken en ook onze relaties en sponsoren weer een paar keer per jaar  digitaal bijpraten met diverse nieuwtjes over het Zeekadetkorps. Het reilen en zeilen in zee termen uitgedrukt. Ondanks de film opnames ging het korpsleven en diverse activiteiten zonder de Sittard zoveel mogelijk door.    Mede dankzij deelname aan de film konden en kunnen er diverse projecten worden uitgevoerd om met name de Sittard in goede conditie te houden als  drijvend en varend “verenigingshuis” .       

De oude dame, opgeleverd in 1957, vereist helaas nogal wat onderhoud en gezien haar respectabele leeftijd is dit ook een logisch gevolg. Een van de hoofdmotoren is afgelopen winter en zomerseizoen gereviseerd. Het buitendek is afgelopen jaar en dit jaar weer voorzien van waterdichte deknaden zodat de lekkage bij langdurige regenbuien beneden deks tot het verleden behoort. Ook zijn de diverse bemanningsverblijven afgelopen winter gerenoveerd en opgeknapt. Het elektriciteit circuit aan boord is van voor tot achter gecontroleerd en waar nodig verbetert.  Er is een nieuwe hulpmotor geplaatst en uiteraard zijn er diverse modificaties in de machinekamer doorgevoerd. Oftewel een hoop investeringen en verbeteringen die de nodige pegels hebben gekost. Maar alles ten goede van het korps en de Sittard. Hierbij zijn veel vrijwillige uurtjes ingezet met dank aan de mensen die ons korps een warm hart toe dragen. Ondertussen is het bestuur bezig om een aparte stichting op te zetten voor het beheer van de Sittard. Uiteraard met als doel om de Sittard in de vaart te houden voor het Harlinger zeekadetkorps. Een commissie vanuit het korps heeft inmiddels onderzoek gedaan wat er allemaal moet gebeuren voor de lange termijn voor de Sittard zodat we als bestuur niet voor grote en dan met name financiële verrassingen komen te staan  U voelt hem al aankomen……….Hierbij zal een beroep worden gedaan op de bestaande en nieuwe sponsoren en relaties om de Sittard voor de lange termijn zoals aangegeven te kunnen onderhouden en  in de vaart te houden. Wordt vervolgd!
Het korps heeft inmiddels al weer diverse mooie activiteiten achter de kiezen, zoals het jaarlijkse zomerkamp, ditmaal op Terschelling, medewerking aan de visserijdagen, deelname aan Harlingen Ongeschut  en ga zo maar door. De zeekadetten worden ieder jaar bij diverse stadse activiteiten ingezet naast hun korpsleven a/b van de Sittard op de zaterdagen. Het korps regelt zelf zoveel mogelijk haar activiteiten middels een jaar -en vaarplan. Het bestuur zorgt  ervoor dat het korps financieel gezond kan werken in de breedste zin van het woord en met inzet van de Sittard. Daarnaast ondersteund het bestuur het korps bij alle voorkomende onderwerpen die niet door het korps zelf  kunnen worden opgelost en geregeld.  In juli jl. is de korpsleiding gewijzigd vanwege het vertrek van Lucas Klok als commandant en Johan Metselaar als eerste officier. Beide heren hebben ieder voor zich veel tijd besteed en inzet getoond aan en voor het zeekadet korps waarvoor onze welgemeende dank. Hun opvolgers zijn Wouter Blom als commandant en Richard de Haan als eerste officier. Zij  mogen nu laten zien wat ze waard zijn voor het korps en we wensen hen daarbij veel succes. Voor volgend jaar zijn er ondertussen alweer nieuwe uitdagingen aan de horizon verschenen, namelijk een dokbeurt voor de Sittard en deelname aan Sail 2018. Met name dit laatste evenement is iets om naar uit te kijken, zie de vorige Sail in 2014 die Harlingen flink op de kaart heeft gezet.  Zo kabbelen we langzaam naar de winterperiode om het jaar 2017  af te sluiten met een uitstekend kerstdiner, een jarenlange traditie met tenminste drie sterren. Ook dat is het zeekadet korps, een korps dat dan na 23 november a.s. inmiddels 20 jaar bestaat. Een vereniging die haar strepen in de loop der jaren heeft verdiend en er ongetwijfeld nog meer bij zal krijgen!  Op naar 25 jaar Zeekadet korps Harlingen.

Hermanus Wever

Van de voorzitter

Wat een onwaarschijnlijk mooie maar ook bijzonder intensieve jaren hebben we tot nu toe gehad en dan doel ik natuurlijk op alle activiteiten binnen ons korps.
Als ik dit 1e deel schrijf is het 3 juni 2016 en zitten we midden in de filmopnamen in Duinkerke. Als jullie dit lezen is deze belevenis waarschijnlijk ten einde. Wat ging hieraan vooraf.
Tijdens de planning voor de docking van de Sittard werd ik gebeld door de voorzitter van de Naaldwijk, hij was benaderd door Warner Bros welke geïnteresseerd was in onze schepen. Een heel bijzondere vraag met nogal wat vragen maar nog veel meer kansen. Kort daarop zijn de besturen van de 4 Dokkum klasse schepen in conclaaf gegaan bv. onder welke condities  zouden wij de onderhandelingen ingaan. Wij waren er snel uit en wat volgde waren 4 weken van intensieve gesprekken met Warner welke uiteindelijk hebben geleid tot een contract. 2 schepen, de Naaldwijk en de Sittard zouden meedoen aan de film “Dunkirk”, welke word opgenomen in Duinkerken.

Maar eerst was er de docking die onder hoogspanning moest worden afgewerkt op de werf van Damen want we moesten 13 mei varen naar Duinkerken. Het is werkelijk onvoorstelbaar wat voor krachten er vrij komen als er een limiet is die moet worden gehaald. De gehele bemanning inclusief kadetten en andere vrijwilligers heeft fantastisch werk laten zien. 2 man verdienen een heel grote pluim want zij zijn wekenlang iedere dag aan boord geweest en dat zijn Bertus en Robert. Namens ons bestuur heeft technisch coördinator Gert Jan Klijn ook heel veel werk verzet. Maar nogmaals complimenten aan iedereen van ons korps. De Sittard ziet er weer als een plaatje uit !

De Sittard ligt dus nu, 3 juni, in Duinkerke. Vandaag opnieuw de marine bus uitgezwaaid met allerlei bemanningsleden inclusief allemaal jonge kadetten richting een mooi weekend met allerlei activiteiten waaronder een bezoek aan het museum in Duinkerke. Onze Gert Jan Klijn ondersteund de logistiek vanuit Harlingen en ook dat gaat fantastisch. Voldoende bemanning  iedere week om de Sittard te varen. Ook melden zich iedere week nieuwe mensen aan om te helpen in Duinkerken. Er wordt veel van iedereen gevraagd, het is bewonderenswaardig allemaal !!
De Sittard heeft veel mooie zomerkampen meegemaakt, 4 prachtige reizen naar Hull meegemaakt en een heel fraaie reis naar Normandië gedaan om een jubileumjaar van de landing mee te maken maar ik denk dat deze langdurige reis en belevenissen aldaar het meest bijzondere zullen zijn. Zelf heb ik de heenreis gedaan en ik hoop de laatste week van juni en de terugreis mee te maken. Ik zie alleen maar stralende koppen van jong tot oud. Er is al veel bekend van de film op internet en bv. facebook maar nog steeds geldt voor ons : hou de informatie en foto’s onder ons en enkele vertrouwelingen. In het contract staat namelijk dat er geen foto’s of verhalen via ons korps naar buiten mogen worden gebracht.   
De film staat overigens op de planning voor juli 2017.  Tot zover en ik hoop de volgende keer weer nieuwe zaken te kunnen vertellen maar ook hier telt, dat je iets kunt opschrijven, maar het mooist is het wanneer je het hebt meegemaakt.
7 oktober 2016 : gelegenheid een kort vervolg te geven op onze belevenissen met de Sittard inzake de filmopnamen van Dunkirk. Een 2 tal weken voordat we zouden vertrekken uit Duinkerke werden we door onze Amerikaanse vrienden gevraagd om ook Urk te doen. Het bleek dat een voorname reden was dat onze bemanning fantastisch werk had geleverd in Duinkerke en de Sittard nog in verbouwde staat was. Na ampel beraad binnen de korpsleiding en bestuur hebben we besloten naar Urk te gaan. In de laatste week van Urk werden we opnieuw benaderd. Luc en ik waren bij de BBQ in Lauwersoog toen een telefoontje kwam van de Amerikanen. Of we ook nog Weymouth wilden doen. Ook dat hebben we besloten te doen. We konden zowel Urk als Weymouth alleen maar doen omdat we onmiddellijke toezeggingen kregen van de bemanning. WAT EEN MEDEWERKING, IN 1 WOORD FANTASTISCH ! In bijna 12 weken heeft zeekadetkorps Harlingen een onwaarschijnlijke prestatie neergezet. Een 80 vrijwilligers heeft zich ingezet om zijn of haar bijdrage te leveren aan Warner Bros voor de nieuwe film DUNKIRK. Al deze vrijwilligers heeft een prachtige tijd gehad in Duinkerke, Urk en Weymouth, zeer bijzonder om onderdeel te zijn van deze cast en dit mee te maken. Ook financieel was het aantrekkelijk. Met dit eenmalige geld zullen we verstandig  moeten omgaan. Een commissie van 4 mensen zal een aantal voorstellen aan het bestuur gaan doen hoe we hier mee zullen omgaan. Een aantal projecten die beslist niet konden wachten zijn reeds gestart waaronder het opknappen van het dek. Wordt vervolgd ! We hebben een avond georganiseerd om allen te danken, na te praten, te drinken en te eten.

22 september 2017 vervolg : Na deze avond zijn er weer veel activiteiten van ons korps geweest waaronder een mooi zomerkamp op Terschelling. Onderwijl is er heel veel “gesleuteld” aan het schip. Wij zien allemaal dat de bemanningsverblijven prachtig zijn geworden. Nog niet af maar het ziet er nu al fraai uit ! ook motorisch is er een geweldige prestatie geleverd, ook nog niet af maar geweldig om te zien dat er geweldige vorderingen zijn gemaakt ! ook de mensen die het dek repareren zijn goed bezig. Op vele plaatsen op het schip is het nu echt droog ! Top allemaal !!
Dank aan alle leden van ons korps, andere vrijwilligers en bestuur voor een bijzonder en indrukwekkend jaar.

Van een bijzonder trotse voorzitter,
Meindert Lodewijks

Verslagen

Admiraliteitsdagen / Aeolus

Wij zouden met het korps naar de admiraliteitsdagen in Dokkum. We zouden dan in tenten slapen op een camping in Zwaagwesteinde. Jammer genoeg was het weer niet zo mooi. Er is toen besloten dat we niet in tenten gingen slapen maar lekker op de Sittard. We zouden overdag dan naar Dokkum gaan. Maar omdat de weersvoorspelling heel veel regen was mochten we kiezen.
We konden kiezen uit toch naar Dokkum of naar het marine museum of Redings museum of naar Aeolis.  
We kozen allemaal voor Aeolus. Dit was heel erg leuk en we hebben heel veel plezier gehad. Het leukste vond ik dat de commandant meneer Blom ook in de ballenbak ging. Na een hele middag spelen gingen we terug naar de Sittard. We kregen toen lekkere patat en kroketten en frikandellen. Daarna hebben we nog flessenvoetbal gedaan. Toen het donker werd hebben we met z’n allen film gekeken in het caf. We kregen nog chips en drinken. Ik vond het een heel leuk weekend en was ook wel blij dat we niet in een tent hoefden te slapen.
 
Arjen vd Ploeg

Visserijdagen Harlingen

Dit jaar was de Sittard weer een weekend aanwezig bij de visserijdagen. Het begon vrijdag al vroeg om 8 uur, toen werd de Sittard van haar ligplaats naar de visserijhaven gesleept. Daar hebben we de eerste voorbereidingen getroffen voor de open dag. De RS Quest is onder andere op de kant gezet en het schip werd schoongemaakt. Voor de mensen die niet zulke vroege vogels waren, konden alsnog om 1 uur in de middag komen. Die middag zijn een aantal kadetten naar de binnenstad geweest om te helpen bij het ringsteken.
Nadat de kadetten terug kwamen van het ringsteken kon er worden gegeten. Toen het avond werd zijn we met alle kadetten naar de kermis geweest die zich daar konden vermaken in de attracties. De zaterdagochtend is het laatste opgeruimd op het schip en werd er een looproute rond het schip uitgezet voor de bezoekers. De gehele dag konden mensen een kijkje aan boord nemen. Ook stond de PR-stand op de kant en kon men RS Quest bekijken. Aan het eind van de dag werd het schip gesloten en hebben we het weekend afgesloten met een vaartochtje op een oude reddingsboot, de Brandaris.

Johan Olivier

Sponsor / Ouderdag

Afgelopen 13 september hebben wij onze sponsor/varende ouderdag gehouden. Normaal gaan wij met onze gasten dan een dag helft het wad op, maar deze keer bleven wij voor de kant liggen in verband met het onderhoud aan stuurboord hoofdmotor. Omdat wij niet zijn gaan varen heeft dit ons de gelegenheid gegeven om een andere aspect van het zeekadetkorps te presenteren. Wij hebben die dag onze nieuwe RS-Quest gepresenteerd aan de ouders en rondvaarten met het Trompje gedaan. Omdat wij die avond nog een ander evenement in de stad hebben hebben wij niet met de vlet en Weedo demonstratie kunnen geven.
In de ochtend hebben wij de burgemeester, beschermvrouw en een aantal van onze sponoren op bezoek gehad. Deze zijn ontvangen in het Longroom met een kopkoffie en appeltaart met slagroom. Na een gesprek met de commandant hebben ze de lopende projecten bekeken. In de tussentijd hebben werd bij de logistiek hard gewerkt aan het warm buffet voor ’s avonds. Voor het middag eten heeft een sponsor broodjes gebracht. Deze hebben wij gegeten met een zelf gemaakte kippensoep.
Rond 2 uur hebben wij 2 nieuwe kadetten met hun ouders verwelkomt. Deze hebben tijdens de Visserijdagen ook al een kijkje aan boord genomen en wouden graag nog een keer aan boord kijken. Om half 3 kwamen de eerste ouders, broes, zussen, pakes en beppes binnen druppelen. Om kwart voor drie heeft de commandant een welkomstwoord gehouden. Daarna hebben de ouders de gelegenheid gekregen om het schip te bekijken, mee te varen tijdens een rondvaart of gezellig met de korpsleiding of andere ouders te praten.
Aan het eind van de dag hebben wij met z’n allen een warm/koud buffet genuttigd. Deze was grotendeels door onze eigen logistiek gekookt. Rond 6 uur was de dag ten einde voor de gasten en zijn wij ons gaan voorbereiden op het avond programma.
Al met al was het een zeer gezellig en geslaagde dag. 


Bas Jenema

40 jaar ZKK Alkmaar / Nationale roeiwedstrijden

Zaterdag 23 september zijn we met een 6 tal kadetten en een aantal kaderleden naar de nationale roeiwedstrijden en het 40 jarig jubileum van zeekadetkorps Alkmaar naar Alkmaar geweest. Goed voorbereid en met een goed humeur gingen we naar Alkmaar toe. En niet zonder succes. In de roeiers categorie t/m 15 jaar hebben we de 2e plaats gepakt! Een top prestatie! Het was een erg leuke en gezellige dag. Roeiers bedankt voor jullie inzet!

Roel Pont

 

Agenda

 

7 Oktober Herdenking Zeelieden Terschelling
28 oktober Halloween samen met ZKK Delfzijl
18 November Intocht sinterklaas Harlingen
25 November Sinterklaas aan boord
9 December Zoutsloter Kerstmarkt Harlingen
16 December Kerstweekend

Onze sponsoren

Facebook

Wij liggen er klaar voor! Kom vandaag tot 16.00 aan boord kijken tijdens de Visserijdagen Harlingen
Onze mooie locatie tijdens het ZoKa2017 Terschelling met dank aan Rijkswaterstaat Terschelling.
Zegt een Zeekadet: "ik zie het al, we eten rijsttafel" 
Ook tijdens de zomerstop gaat het werk gewoon door! De klusploeg is druk bezig om in de vakantie, of verlof voor de zeevarenden, onze oude dame weer bij te werken of nog wat kleuren terug naar origineel te brengen na ons avontuur van vorig jaar.
Een Zomerkamp van uitersten: nu weer sneeuw ❄️☃️ !
Het opknappen van de accommodatie van de kadetten en Onderofficieren verloopt goed!
Bbq en bonte avond. Tevens een paar bevorderingen 
Bezoek gehad van Neptunes en Neptunia. De dopelingen zijn nu allemaal officieel Zeekadet! Gefeliciteerd!
Jawel! Wij zijn het eerste korps wat de nieuwe RS Quest in gebruik heeft genomen! Super! Wij wensen de andere korpsen heel veel plezier toe als de rest van de boten woensdag arriveert. Korps Harlingen gaat alvast lekker zeilen!
Volg ons op FacebookVolg ons op YouTubeVolg ons op Google+Volg ons op EmailVolg ons op AIS
 
 
Korpsdag Elke zaterdag van 13 tot 17 uur
Website www.zkkharlingen.nl
Email info@zkkharlingen.nl
Telefoon (tijdens korpsdag) +31 6 42 76 46 75
Korpsschip OS Sittard
Ligplaats Nieuwe Willemshaven
8862 AA, Harlingen
 
Voor aanmelden nieuwsbrief: mail NIEUWSBRIEF AAN naar info@zkkharlingen.nl
Voor afmelden nieuwsbrief mail NIEUWSBRIEF UIT naar info@zkkharlingen.nl