Nieuwsbrief - Mei 2018

Delen van deze nieuwsbrief met andere geïnteresseerden wordt gewaardeerd!!

Stuur “Nieuwsbrief aan” naar info@zkkharlingen.nl en ontvang elke nieuwe uitgave direct in je mail

Van de Commandant

Hierbij ontvangt u onze nieuwbrief, met de laatste weetjes en verslagen van ons Korps. We hebben het ontzettend druk zoals u kunt lezen. Afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan de stuurboord motor, het hulpbedrijf en het binnenschip. We zijn niet helemaal ongeschonden uit de vorstperiode gekomen, waardoor er op doordeweekse dagen heel veel tijd is gaan zitten in het repareren en voorkomen van toekomstige vorstschade. Daarbij zijn wat lekkende bouten naar dek achter het plaatwerk van de kombuis vervangen, zodat er ook langlopende vochtproblemen opgelost zijn. Hulpmotor 3, een Cummins afkomstig uit de Koegelwieck, staat inmiddels uitgelijnd op zijn plaats zodat we voor het eerst sinds Dunkirk weer een werkende veeglier hebben. De stuurboord hoofdmotor is inmiddels zeer ver opgebouwd, maar het venijn zit hem in de staart: de laatste onderdelen, alle leidingen aansluiten en bouten natrekken, waarna na het opvullen van de vloeistoffen volgt. Als alles naar onze zin is, zal er een inloopprogramma volgen om te zorgen dat het bedrijf veilig is om te gebruiken, alvorens we weer met het schip gaan varen. Dit is ook de reden dat het Zomerkamp de eerste geplande vaartocht is, hopelijk gaat het schip eerder van de kade, maar dat gebeurt pas als we helemaal tevreden zijn met de betrouwbaarheid van de motoren.

Een grote klus die nog op onze weg ligt is ook de dokbeurt van de Sittard, die helaas op het moment van dit schrijven nog steeds uitgesteld is. Tijdens de dokbeurt staan een lagerinspectie van de schroefassen, een volledige schilderbeurt van de romp en de keuring door Register Holland op het programma.

Naast alle werkzaamheden door het Korps en de vele vrijwilligers aan het schip hebben wij gelukkig ook een heel druk programma met onze kadetten. We hebben een bomvol voorjaar achter de rug met leuke activiteiten, waarover van alles te lezen is in deze nieuwsbrief. Een evenement waar ik even bij stil wil staan is de Nationale Herdenking op de Dam, waar onze kadetten een enorme bijdrage leveren. Als korpsleiding zijn we hier ontzettend trots op.

Het aankomende zomerseizoen ligt voor de boeg, waar we hopelijk veel op het water te vinden zijn. De RS heeft alweer gezeild en we stomen een wedstrijdteam klaar voor de Questrijden die Zkk Gouda organiseert in juni. Daarnaast varen de andere kleine vaartuigen inmiddels ook weer, zodat we de kadetten al weer vele manoeuvres kunnen bijbrengen. Het zomerkamp komt stiekem ook dichterbij, waar we 8 dagen lang het IJsselmeer onveilig gaan maken. Direct daarna gaan we in Harlingen het feest in met de Tall Ship Races. Wij hebben er zin in!

Wouter Bom, Commandant

Omrop Fryslan

 
Zeekadet Arjen bij Tsjek "Myn DNA" in het school tv programma Tsjek.

Instagram

Het Zeekadetkorps Harlingen is naast Facebook sinds kort ook actief op Instagram.  Voeg ons toe met #zkkharlingen

Kom ons helpen!

Een Zeekadetkorps kan niet bestaan zonder de ondersteuning van volwassenen. Deze mensen begeleiden de Zeekadetten op de zaterdag en brengen hun kennis over. Daarbij dragen zij zorg voor een veilige en leuke omgeving waarin de kadetten het leven op het water kunnen ervaren. Vrijwilligers die bij ons met de kadetten werken noemen wij instructeurs. Sommige instructeurs kunnen daarbij ook toetreden tot de scheepsleiding, wanneer daar een vacature is voor Officier.

Ook jong volwassenen vanaf 18 jaar kunnen vrijwilliger worden als jeugdleider. Jeugdleiders begeleiden de kadetten actief tijdens de werkzaamheden en nemen het voortouw bij het opzetten van bijvoorbeeld sport- en spelactiviteiten en avondprogramma’s. Daarnaast hebben wij een ploeg die zorgdraagt voor het schip. Een enthousiaste ploeg mensen die met veel zorg en aandacht ons mooie korpsschip ‘’Sittard’’ als varend erfgoed in stand houden. 

Vrijwilligers hebben bij ons ruim de keus om actief te zijn op een gebied dat hen interesseert. Een greep uit de mogelijkheden: 

  • Op het dek; lieren, tuigage, laadbomen, trossen en lijnen,
  • Elektrisch: het controleren van bedrading, elektronica, aanleggen van nieuwe voedingen
  • Technisch: onderhoud van motoren, pompen, afsluiters, koelers, leidingwerk
  • Binnenschip: bijhouden van leef- en slaapruimtes, sanitair, inventaris
  • Verfwerk: alle soorten van verftechnisch onderhoud zowel in binnenschip als aan dek en de romp.
  • Algemeen: hand en span diensten waar benodigd

Buiten bovengenoemde voorbeelden zijn er nog legio zaken waar wij hulp bij kunnen gebruiken. 

Onze insteek is: als u denkt iets bij te kunnen dragen, hebben wij vast iets wat u leuk vindt!

Verslagen

Nieuwjaarsreceptie 6-1-18

Op zaterdag 6 januari hebben we het begin van het nieuwe jaar gevierd. ’s Middags met de kadetten en ’s avonds met Bestuur en vrijwilligers zijn we vol goede moed aan 2018 begonnen. Met een woordje van het Bestuur en de Commandant over wat we in het voorgaande jaar hebben gedaan en wat we in het komende jaar kunnen verwachten, hebben we geproost op een vaarseizoen op eigen vermogen met een schip wat klaar is voor de toekomst van het korps. Als kers op de taart hebben we van het Bestuur een originele filmposter van Dunkirk gekregen voor aan schot in het caf, met een blu-ray zodat we de film nog eens kunnen beleven. Voor iedereen gunstige winden en een mooie zee in 2018! 

Wouter Blom, Commandant

Korpsjassen 13-1-18

Voor meer herkenning en uniformiteit is het hele korps voorzien van unieke Zeekadetkorps Harlingen softgel jassen.

Schaatsweekend en opendag Maritieme academie 9-2-18

Vrijdag 9 februari 19:00 Harlingen- aan boord gingen we eerst verzamelen en kooien alvast opmaken. Toen we allemaal aan boord waren vertrokken we naar ijshal De Elfsteden in Leeuwarden. Toen we daar de laatse kadetten hadden gevonden en we de schaatsen aan hadden getrokken konden we het schaatsavontuur beginnen. Sommigen scheurden voorbij terwijl de anderen nog even moesten wennen, anderen vielen en stonden weer op en we hadden vooral veel lol. Maar omdat we het leuk hadden ging de tijd ook snel en het was al gauw half elf en gingen we weer terug naar de Sittard. Aan boord hebben we nog even een film gekeken en toen was al weer bedtijd, behalve voor de kadetten die wacht moesten lopen.
 
De volgende dag na het ontbijt konden de eerste kadetten al naar de Maritieme academie om alles klaar te zetten voor de opendag en reclame te maken voor het korps natuurlijk. na veel enthousiaste mensen gahad te hebben en wisselen van groepjes, zat de dag er ook al weer op en konden we alle afbreken en terug naar de Sittard voor eindsbaksgewijs.

Sjoukje Jenema, Zeekadet

Bezoek Van Kinsbergen 16-2-18

Op 16 februari zijn we met een groepje kadetten te gast geweest op MOV Van Kinsbergen en de simulator van het KIM. Zo hebben we op deze mooie zonnige dag toch nog even een stukje kunnen ‘varen’ met een heus LCF!  Hartstikke interessant om even in de ‘keuken’ bij de Koninklijke Marine te kunnen kijken, misschien dat enkele kadetten nu toch een beter beeld hebben bij een eventuele toekomst op zee!

Uiteraard hoort bij zo’n dag de uitwisseling van wapenschilden. Gaatze van der Veen, KM, bedankt!

Wouter Blom, Commandant

NLDoet 10-3-18

Dankbaar!!! Zijn wij voor de inzet van iedereen tijdens NL Doet! Wat een enorme bult werk is er op en om het schip verzet, super! Oud opvarenden, een van onze Harlinger wethouders, ouders en natuurlijk de eigen leden, bedank! En tot volgend jaar!

Wouter Blom, Commandant

Bijzondere jaarlijkse  ouderdag  31-3-18

Afgelopen zaterdag d.d. 31 maart werd de inmiddels traditionele ouderdag gehouden bij het Harlinger zeekadetkorps.  De ouders van de zeekadetten worden dan bijgepraat over het reilen en zeilen van het korps en wat er voor hun zoon en/of dochter het hele jaar aan activiteiten op de planning staat. Daarnaast worden diverse zeekadetten, die in de wintermaanden verschillende soorten cursussen hebben gevolgd bij het korps, door de korpsleiding toe gesproken en krijgen zij een certificaat uitgereikt voor het met goed gevolg behaalde resultaat van de gevolgde cursus. Tijdens de ouderdag worden ook diverse zeekadetten bevorderd en stijgen ze een stapje in rang bij het korps. Door het verbeteren van zijn/haar kennis en kunde wordt de zeekadet  beloond middels het ontvangen van  een certificaat en het krijgen  van promotie. Een spannend moment uiteraard. Voordat de certificaten werden uitgereikt en de bevorderingen  bekend werden gemaakt werd eerst een verrassing bekend gemaakt door de voorzitter Meindert Lodewijks. Het verenigingsschip de Sittard, een voormalige oude mijnenveger,  zou tijdens deze bijeenkomst met alle  aanwezige  zeekadetten en ouders door de Marine en het Zeekadetkorps Nederland worden overgedragen aan de inmiddels hiervoor speciaal opgerichte Stichting Beheer Sittard.  De Sittard is nu eigendom van de voornoemde Stichting en zal alleen voor het Zeekadetkorps Harlingen worden gebruikt. Speciaal voor de overdracht van de Sittard waren de voorzitter Bart Esscher en Gert van Beest de secretaris van het bestuur Zeekadetkorps Nederland present om tezamen met de vertegenwoordigers van het bestuur Stichting Beheer Sittard, Meindert Lodewijks  (voorzitter) en Hermanus Wever (secretaris) de stukken voor de overdracht  te tekenen. Een bijzonder moment, waar een groot deel van het korps en de ouders getuige van waren.                                               
Na dit plechtige moment werd er een toost uitgebracht op een voorspoedige toekomst voor het schip en het korps. Hierna volgde het uitreiken van de certificaten en de bevorderingen van de verschillende zeekadetten.

Tevens ontvingen vier korpsleden een batton, uitgereikt door de voorzitter van Zeekadetkorps Nederland, vanwege hun 20 jarige lidmaatschap en inzet voor het zeekadetkorps Harlingen. Ook een speciaal  moment. Na de officiële plichtplegingen werd er in informele sfeer nog een tijdje  gesproken met de korpsleiding, leden van het bestuur en de ouders van de kadetten. Het was een geslaagde en bijna historische middag voor het inmiddels twintig jaar jonge zeekadetkorps uit Harlingen.

Hermanus Wever, Bestuur

Vaartocht zeesleper Holland 14-4-18

Op 14 april zijn wij naast een boel voorbereiding en wat opruimwerkzaamheden op de Sittard met onze buren van Zeesleepboot Holland uit varen geweest! Op de brug, in de machinekamer en aan dek, overal waren onze kadetten te vinden. Tussendoor een heerlijke lunch en vooral een hoop gezelligheid met de de bemanning van de Holland.

Bedankt voor deze topdag en jullie gastvrijheid!

Zeilen met de RS Quest

Veiligheidsoefening Sneekermeer - April

Op 11, 12, 18 en 19 april zijn we met ons korps naar het Sneekermeer geweest te Sneek. Hier hebben we aan boord van de Noorderkroon (Zeekadetkorps Urk) assistentie verleend als tegenspelers voor de regionale hulpdiensten. Hier werd een grootschalige ramp nagespeeld zodat de regionale hulpdiensten konden oefenen voor als er een echte grote ramp plaats vindt.
 
Het was enorm gezellig. De avonden dat we aan boord waren bestonden uit samen eten, iedereen die slachtoffer was schminken, het varen naar de plaats waar de ramp zou plaatsvinden en de ramp naspelen. Het scenario dat gespeeld werd was dat het schip in de brand stond nadat de kachel in de machine kamer was ontploft. Er waren slachtoffers door het hele schip verspreid, mensen overboord gesprongen die nog in het water lagen en mensen die hun veiligheid hadden gezocht in het reddingsvlot. Nadat het algemeen alarm was geweest en alle bemanningsleden die zichzelf nog konden redden naar het voordek waren gegaan kwamen de hulpdiensten er aan.
 
De hulpdiensten gingen elke dag verschillend te werk. De ene dag werden eerst de drenkelingen en de mensen uit het reddingsvlot gered, de andere dag werden eerst de mensen van boord gered en weer een andere dag werd dit tegelijk uitgevoerd. Nadat de meeste bemanningsleden op de wal opgevangen waren werd er nog even verder geacteerd in het opvang centrum. Nadat dit ook afgelopen was ging iedereen per boot weer terug naar de Noorderkroon.
 
Voor alle deelnemers waren het 4 zeer geslaagde avonden, waar een hoop kennis is opgedaan door beide partijen.
 
Fenke Veninga, Onderofficier

Vorderingen SB hoofdmotor

De technische Dienst is deze maand eindelijk de SB hoofdmotor begonnen in elkaar te zetten met natuurlijk alle hulp die we kregen.
de problemen met de O-ringen zijn opgelost en de voeringen met succes geplaatst gevolgd door de zuigers met drijfstang wat ook nog pittige klus was.
inmiddels staan de 12 koppen op de motor en brandstof regelstang aan beide kanten geplaatst met de brandstof pompen. dus er is een hoop werk verzet de afwerking kan beginnen en al die kleinigheden zullen nog wel wat tijd kosten, er komt nog een werfbeurt aan en er gaan weer wat mensen naar zee. bedankt voor al de hulp en tot over een paar weken.

Mvg Arnoud Kisjes, HTD

Vaarinstructie met Trompje

Koningsdag - Engelse Tuin Feest

Tijdens de Koningsdag is door ons korps geholpen bij de organisatie. Tevens waren we aanwezig met de stand, RS Quest en onze vaarsimulator.

Dodenherdenking 

4 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse herdenking bij het zeeliedenmonument in Harlingen en de herdenking bij het Kazenmattenmuseum in Kornwerderzand. De groep bestond uit 3 kaderleden en 6 kadetten, waarvan er 4 voor de eerste keer meededen. Het was voor sommigen best wel spannend omdat het de eerste keer was. Om 4 uur eerst de herdenking in Harlingen. Dit duurde voor sommigen lang genoeg maar ze hebben het allemaal keurig gedaan en iedereen is blijven staan.
Daarna terug naar de Sittard om even wat te drinken en de laatste dingen nog even doornemen. Daarna de auto in op naar Kornwerderzand. Hier begon de herdenking om 18:00 uur. En ook nu hebben onze kadetten het keurig gedaan. Na de plechtigheid nog even wat gedronken en toen waren we de kadetten al snel kwijt. De kadetten hadden de bunkers ontdekt. Daarna weer op naar huis om daar snel voor de televisie te kruipen om te kijken of we daar nog een paar van onze andere kadetten konden spotten die meededen aan de herdenking op de Dam in Amsterdam.

Zo was het ook dit jaar weer een geslaagde herdenking en mogen we weer trots zijn op onze kadetten die zich met trots in hun daagsblauw hebben gehesen om onze oorlogsslachtoffers te herdenken.

Jannette van der Ploeg, Officier

Logistiek Nieuws

Na een korte maar koude winter gaan we nu de zomer weer tegemoet. Na een aantal keren niet te hebben gekookt en daardoor een aangepast programma door reparaties in de kombuis gaan we naar de werfperiode met frisse moed weer koken. Ook zullen we straks in het najaar weer starten met de hofmeesters opleidingen. Dat is er het afgelopen jaar wat bij gebleven door het verder toch al druk programma.

Wanneer de Sittard straks weer van de werf afkomt hoop ik op weer een mooie periode waarin we weer leuke dingen gaan doen en vast weer vreemde en lekkere recepten gaan uitproberen.

Jannette van der Ploeg, Officier

Agenda 2018

9 Juni Zeilwedstrijd RS Quest - Gouda
?? Juni Sponsor / Ouderdag
?? Juni HWSV Fast Cruise
21-28 Juli ZoKa
3-6 Augustus Tall ships races Harlingen
11+18 Augustus Zomerstop
29 Augustus t/m 1 September Visserijdagen Harlingen
22 September Sponsoren en ouder dag + Harlingen Ongeschut
19 t/m 23 September Agrarische dagen Franeker
?? Oktober Herdenking Zeelieden Terschelling
6 Oktober Nationale Roeiwedstrijden Alkmaar
13 Oktober Kaderdag ZKK NL in Harlingen
27 Oktober Halloween (samen met ZKK Delfzijl)
17 November Intocht sinterklaas Harlingen
24 November Sinterklaas aan boord
8 December Zoutsloter Kerstmarkt Harlingen
22+23 December Kerstweekend

De planning is uiteraard onder voorbehoud.

Onze sponsoren

Facebook

Een sneak preview van de modernisering van het hoofdschakelbord, zodat de 220V wisselinstallatie veilig en klaar is voor de toekomst!
Ook dit moet geoefend worden.. 
62 jaar geleden kreeg de Sittard voor het eerst een nat buikje.
Naast Theorie les vandaag ook “praktijk” EHBO. Zeer leerzame middag!
MOB boot hijsen.
De MOB boot is ingezet voor het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien, om te assisteren bij het kranen van de sloepen en de begeleiding van de race op het Wad.
Vandaag hebben wij Trompje te water gelaten en zijn we lekker gaan varen met de vlet! Eindelijk is het vaarseizoen dan echt begonnen!
Vorderingen in de nieuwe werkplaats.
 
Bezoek van Scouting tijdens de Baden-Powell wandeltocht.
Volg ons op FacebookVolg ons op YouTubeVolg ons op AIS Volg ons op Google+
 
 
Korpsdag Elke zaterdag van 13 tot 17 uur
Website www.zkkharlingen.nl
Email info@zkkharlingen.nl
Telefoon (tijdens korpsdag) +31 6 42 76 46 75
Korpsschip OS Sittard
Ligplaats Nieuwe Willemshaven
8862 AA, Harlingen
 
Voor aanmelden nieuwsbrief: mail NIEUWSBRIEF AAN naar info@zkkharlingen.nl
Voor afmelden nieuwsbrief mail NIEUWSBRIEF UIT naar info@zkkharlingen.nl