Nieuwsbrief - Februari 2019

Delen van deze nieuwsbrief met andere geïnteresseerden wordt gewaardeerd!!

Stuur “Nieuwsbrief aan” naar info@zkkharlingen.nl en ontvang elke nieuwe uitgave direct in je mail

Van de commandant

Hallo allemaal,

Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van 2019. Het beloofd voor ons weer een interessant jaar te worden, met leuke activiteiten en mooie reizen. Over de afgelopen activiteiten en onze agenda leest u in deze nieuwsbrief.
Data die u nog van ons tegoed houdt zijn de sponsortochten en de varen ouderdag, welke vermoedelijk in het najaar, kort na de Visserijdagen, worden gepland. 

We hebben nog wat laatste werkzaamheden aan het schip en wat papierwerk om de gehele afwikkeling van het CVO certificaat af te ronden, waarmee we dan ook voldoen aan de regelgeving waar ons soort vaartuigen tegenwoordig op wordt beoordeeld. Uiteraard vinden we dit alleen maar prettig, we varen tenslotte wel rond met een zeer kostbare lading: onze Zeekadetten.
Een flinke lading, want ook de afgelopen maanden hebben we weer nieuwe leden mogen verwelkomen. We hebben een mooi aantal kadetten momenteel, die ons als kader aardig bezighouden.
Binnenkort hopen we dan ook de theorie opleidingen van dit seizoen af te ronden en vooruit te kijken naar seizoenen met mooier weer om het water op te gaan!

Wouter Blom, Commandant Zeekadetkorps Harlingen

Wordt vriend van de Sittard

In december 2017 is de Stichting Beheer Sittard opgericht. Het doel van de stichting is om de voormalige mijnenveger de HR. Ms.Sittard in goede conditie in de vaart te houden voor de komende generaties. Om dit doel te kunnen realiseren doet de stichting een beroep op u om u als Vriend van de Sittard aan te melden en een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 35 te doneren aan de stichting. Door de Vrienden van de Sittard is het mogelijk om de authentieke mijnenveger met een gezond financieel beheer te onderhouden
Als Vriend van de Sittard wordt u regelmatig digitaal over het wel en wee van de Sittard geïnformeerd via het Zeekadetkorps Harlingen. Tevens wordt u ieder jaar uitgenodigd voor een vaartocht a/b van de Sittard. Mocht u daarnaast als Vriend van de stichting gebruik willen maken van de Sittard dan is dit in goed overleg bespreekbaar.

Voor info en aanmelding als Vriend van de Sittard:
secretaris@zkkharlingen.nl / tel.06-53793380
voorzitter@zkkharlingen.nl / tel. 06-46285613

www.zkkharlingen.nl/vriendvandesittard/

Van de voorzitter 

Hierbij enige woorden van mij, maar zeker ook namens ons bestuur. Voor al onze kadetten, onderofficieren, officieren, poolers en andere vrijwilligers. Want dat zijn we allemaal : “vrijwilligers” Onze dank als bestuur gaat in eerste instantie uit naar al onze mensen die zich belangeloos inzetten voor ons zeekadetkorps. En dat zijn er vele, in totaal als organisatie zijn we nu met een 70 tal vrijwilligers. Prachtig is het om te zien dat het aantal jonge nieuwe kadetten zich de laatste maanden uitbreidt naar een 30-tal. Dat is heel mooi maar tevens dient zich ook de vraag aan of onze begeleiders aan boord dat aan kan want het vraagt veel energie. Wellicht noopt dat tot een stop voor het aannemen van nieuwe jongelui maar dat zullen de hoofden van dienst bespreken. Positief is het allemaal wel!

Sinds een aantal maanden hebben we als bestuur een nieuwe secretaris: Klaas Norg. Een oude bekende van het korps want hij was onze eerste commandant na de start in 1996. Klaas zal zich zelf voorstellen in deze nieuwsbrief. Hermanus was onze vertrouwde secretaris maar hij blijft in ons bestuur als algemeen bestuurslid met PR en sponsoring als taak. Arjen Mintjes is als algemeen bestuurslid vertrokken in verband met de vele andere bestuurstaken die hij heeft maar zeker ook vanuit zijn drukke werk als directeur van de Maritieme Academie. Arjen heeft zich vele jaren ingezet voor ons korps en dan met name inzake zijn kennis van maritieme zaken en andere vraagstukken waar een bestuur mee te maken krijgt! Arjen heeft overigens zelf aangegeven dat hij wel vertrekt als bestuurslid maar hem of zijn school altijd kunnen vragen voor kennisoverdracht. Arjen, top dat je jaren je beste krachten aan ons korps hebt willen geven!
2018 was voor een belangrijk deel het jaar van herstel van onze Sittard. We hadden gelukkig door ons contract met Warner Bros voor de film Dunkirk de financiele middelen om de grote maar ook kleine zaken aan te pakken. Vanuit alle dienstvakken zijn er voorstellen gedaan en heel veel is er gerealiseerd. Bv. Een gereviseerde hoofdmotor, het dek is aangepakt, veel gedaan door de Elek. mannen, een aantal verblijven is geheel vernieuwd maar ook zijn er bv. nieuwe vriezers en koelkasten aangeschaft. Het technisch materiaal wat wel eens rond slingerde kan nu in een geheel nieuwe ruimte achter in het schip. Onder dek is er heel veel gebeurd maar ook bovendeks is er veel geschilderd en na onze dokking zag het schip er weer prachtig uit. Bij het afmeren na de dokking heeft de kop schade opgelopen door een ongelukkige actie van de sleepboot maar de schade zal deze winter aangepakt worden door Derk van Dieren. Ik heb tijdens diverse momenten vrijwilligers bedankt maar doe dat nu opnieuw. Alle vrijwilligers die hebben geholpen bij welke onderdeel van het schip dan ook: “ALLEMACHTIG BEDANKT”.

We zijn in november gestart met een nieuwe stichting : “stichting beheer Sittard”. Het doel zal helder zijn, we willen graag onze Sittard in goede staat houden. Onder andere zijn we altijd op zoek naar goede sponsors maar ook zijn we op zoek naar “vrienden van de Sittard”. Voor minimaal 35, - per jaar bent u vriend. Als tegenprestatie gaan we 1 x per jaar varen met al onze vrienden en sponsors. Tot nu hebben zich een 35 tal vrienden gemeld en daar zijn we blij mee al willen we er graag meer. Een dergelijk schip in de vaart houden kost veel geld! U steunt ons geweldig met u bijdrage. Dank !
Voor 2019 staat er weer veel op het programma met onder andere het zomerkamp met een buitenlandse bestemming maar onze commandant zal daar meer over zeggen. Bijzonder vind ik altijd onze bijdragen met de kadetten aan de gemeenschap van Harlingen. Dat gaat van de bijdrage aan de intocht van Sinterklaas tot het Engelse tuinfeest van Rotary, Harlingen Ongeschut, Zoutsloter Kerstmarkt, de nationale herdenking op 4 mei en andere. Alle bijdragen worden door de gemeenschap zeer gewaardeerd!
Namens ons bestuur wensen wij een ieder weer een geweldig jaar toe met veel plezier op het water.

Meindert Lodewijks - Voorzitter Zeekadetkorps Harlingen

Even voorstellen... 

Gevraagd is, om mij voor te stellen als vers toetredend bestuurslid. Mijn naam is Klaas Norg, ik woon in Harlingen en op de dag van dit schrijven heb ik mijn 54ste levensjaar volbracht. In het dagelijks leven werk ik als projectmanager bij een project- en engineeringafdeling van het Marinebedrijf in Den Helder. Daarnaast zijn de volgende levensrollen aan mij toebedeeld, namelijk die van echtgenoot van (juf) Ingrid, vader van Edith en Dirk, schoonvader van Guido en Michiel en "last but not least" opa van Feline en Jasmijn.

Sinds afgelopen november ben ik aangesteld als secretaris van het bestuur ZKK Harlingen. Daarmee heb ik het secretariaatstokje overgenomen van Hermanus Wever. Hermanus blijft aan als bestuurslid en behoudt zijn taken als vicevoorzitter en commissaris public relations.
Overigens ben ik niet nieuw bij het Zeekadetkorps. Ik heb mij in 1997 tezamen met Gert Jan Klijn aangemeld als vrijwilliger bij het Zeekadetkorps Harlingen, een korps wat toen nog opgericht moest worden. Gezien onze nautische en technische achtergrond hadden Gert Jan en ik het voor ogen dat wij de machinekamer gingen runnen. Leuke bijkomstigheid was, dat de "Sittard" het eerste schip was, waar ik op heb gevaren in mijn Marine periode.
We werden echter niet de scheepswerktuigkundigen, maar ik werd aangesteld als Commandant en Gert Jan als Eerste officier. Met bestuur en leiding hebben we, in het jaar '97 van de vorige eeuw, een start gemaakt met ZKK Harlingen. Een Korps wat door de inspanning van de kadetten en vrijwilligers, is gegroeid tot een volwassen korps. Het korps wordt nu geleid door de "zeekadetjes" van het eerste uur en dat is mede het doel wat wij destijds voor ogen hadden.
 
Al die tijd ben ik lid gebleven van het korps en heb de meeste tijd daarvan mijn bijdrage kunnen leveren aan de technische dienst. De laatste jaren heb ik wegens andere prioriteiten meer als "backing vocal" van het  "zwarte koor"* gefungeerd.
*(andere naam voor de scheepswerktuigkundigen aan boord)
 
Wanneer je eenmaal met het "Zeekadetvirus" in aanraking bent gekomen kom je daar in mijn geval niet meer van af. Het was weer tijd voor iets nieuws en heb mij aangemeld als secretaris bij het bestuur. Een functie die overigens voor mij niet nieuw is, omdat ik dit ook al bij andere verenigingen doe en heb gedaan. De komende tijd hoop ik deze functie met veel plezier in te vullen.
 
Klaas Norg - Secretaris Zeekadetkorps Harlingen

NLDoet oproep

16 Maart organiseren we weer NLDoet aan boord van de Sittard. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons deze dag willen helpen met klusjes aan boord. Klussen variëren onderhouds werkzaamheden, schoonmaken van de accommodaties, en slaap verblijven, schuur en verf klussen en technische werkzaamheden.

Inschrijven kan via de website van NLDoet

Helpt u ons weer mee om deze dag tot een groot succes te maken?!

Aanmelden voor NLDoet! Klik Hier

Remembrance Day in Engeland - 9 tot 12 November '18

Een flink aantal zeekadetten uit Nederland, waaronder een groep van negen jongens en meisjes uit Harlingen, zijn naar Whitley Bay (nabij Newcastle) geweest voor Remembrance Day; de herdenking van de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog. Fenke Veninga, Kwartiermeester Zeekadetkorps Harlingen doet verslag.

Op vrijdag 9 november vertrokken we richting Engeland voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Eenmaal op de ferry moesten we even wachten met de spullen naar de hutten te brengen, want we kregen eerst een korte uitleg over wat precies de bedoeling was dit weekend. Na afspraken gemaakt te hebben en een plek aan boord waar we zouden verzamelen, ging iedereen naar zijn of haar hut om de bagage te droppen. De reis deden we in uniform zodat we een goede uitstraling hadden als Zeekadetkorps Nederland. Na wat oefenen met de Engelse commando’s en het marcheren was het tijd om om te kleden naar burger, zodat we daarna konden eten. Na het eten was iedereen nog even wat voor zichzelf aan het doen en toen was het al weer tijd om naar bed toe te gaan.

Metro
Zaterdag 10 november moesten we al weer vroeg uit de veren, omdat de boot al spoedig aan zou komen in Newcastle. Om 7.30 uur werd iedereen verwacht in burgerkleding bij de eetzaal zodat we gezamenlijk konden ontbijten. Een heel buffet met broodjes, ei, spek, yoghurt, worstjes, witte bonen in tomatensaus en nog veel meer stond klaar. Daarna was het tijd om het uniform aan te trekken en de spullen in te pakken en uit de hut te halen. Nadat we van boord waren en door de douane waren, stond er een bus op ons te wachten die ons naar de Sea Cadets in Withley Bay bracht. Eenmaal aangekomen stonden hier mensen klaar om ons een warm welkom te heten. Vervolgens konden we omkleden naar burger om vervolgens met de metro richting Newcastle. We gingen naar een natuurmuseum en de stad in om verschillende monumenten te bekijken. Hierna was er tijd om zelf op verkenning te gaan in deze grote stad. Weer terug in Withley Bay hebben we nog uitgebreid geoefend op de Engelse commando’s en het marcheren. De burgemeester is langs geweest en heeft speldjes uitgedeeld. Hierna was het tijd om te eten, nog even oefenen met de commando’s, poolen en naar bed.

Kippenvel
Zondag 11 november was het dan de grote dag. De herdenking van alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Precies honderd jaar geleden werd de wapenstilstand in 1918 getekend wat het einde van deze oorlog betekende. Na het ontbijt hebben we ons omgekleed in uniform, hebben we alle tassen ingepakt en bedden opgeruimd. Het was tijd om naar de bus te gaan, die ons naar de eerste parade zou brengen in North Shields. Eenmaal aangekomen marcheerden we richting de verzamelplaats en stelden we ons zoals geoefend. We marcheerden in een grote parade naar het monument toe waar we met zijn alleen aanwezig waren tijdens de herdenking. Toen we terug marcheerden kregen we een enorm applaus waar je kippenvel van kreeg.

Poppy’s

’s Middags zijn we naar de parade in Withley Bay geweest. Hier stelden we ons ook weer op, marcheerden naar het monument en een vertegenwoordiger van het Zeekadetkorps Nederland legde er een krans voor de slachtoffers. De kransen waren bijzonder, want deze bestonden uit Poppy’s. Klaproosjes, die staan voor de herdenking van de slachtoffers. Alle zeekadetten hadden er eentje gekregen om op hun uniform of muts te spelden. Na de parade moesten we opschieten om naar de bus te gaan. De boot zou bijna vertrekken. Ingecheckt en wel kregen we te horen dat we tijdens de afvaart aanwezig mochten zijn op de brug van de ferry. Het was enorm bijzonder. De Sea Cadets van Withley Bay, waar we te gast waren geweest, stonden uitgelijnd op de pier om ons uit te zwaaien. Na het bezoekje op de brug was het tijd om om te kleden en te eten, nog even gezellig met zijn allen wat spelletjes doen en naar bed.

Maandagochtend 12 november kwamen we aan in Nederland, vlak voordat we binnen de pieren waren had de douane nog een oefening met het schip waardoor er verschillende RIBs rondom de boot voeren met allerlei mensen erin. Eenmaal binnen meerde het schip vlot af en was het wachten geblazen. Er stond een file voor de douane en we moesten dus wachten. Rond half elf waren we van boord, hebben we al onze collega-zeekadetten gedag gezegd en konden we terugkijken op een heel bijzonder, mooi en gezellig weekend.

Deelname aan de herdenking werd mogelijk gemaakt door Zeekadetkorps Nederland en bijdragen van onder andere het Engelse Zeekadetkorps en DFDS Ferries.

Fenke Veninga - Kwartiermeester

Sinterklaas intocht Harlingen - 17 november '18

Op 17 november was het zo ver, sinterklaas kwam weer in het land.
Namens het korps mochten we zoals elk jaar weer de erehaag doen.
Na baksgewijs mocht iedereen dan ook iedereen zijn daags blauw aantrekken.
Toen iedereen zijn daags blauw aan had getrokken, namen we de erehaag nog even door op de kade.
Rond half 2 zijn we met de hele groep naar de locatie gelopen
Eenmaal op de locatie mochten we ons opstellen bij de loopplank.
Toen de sint en zijn pieten aangemeerd waren, mochten we de groet brengen.
Nadat de sint en zijn pieten allemaal op de kade waren , zijn wij weer terug gegaan naar de sittard.
Toen we terug waren trokken we onze werkpakken weer aan en ging de korpsdag weer verder.

Ilse vd Ploeg - Kwartiermeester

Sinterklaas aan boord - 24 november '18

Op 24 november verwachtten wij hoog bezoek op de Sittard. De sint kwam aan boord samen met zijn 2 hulppieten. Rond 13:00 uur kwamen sint en zijn pieten aangevaren in een reddingsboot van de KNRM.
Er waren voor verschillende kadetten, onderofficieren en officieren cadeautjes meegebracht. Ook waren er mooie gedichtjes geschreven door de sint en zijn pieten. Er zijn verschillende oorkondes uitgedeeld en behoorlijk wat snoepgoed. Er zijn ook veel liedjes gezongen door de kadetten, dit vonden sint en zijn pieten we erg leuk. Rond 13:45 werden de pieten samen met sinterklaas weer weg gebracht, want het waren erg drukke dagen voor hun.

Kortom een geslaagde dag voor de kadetten!

Ilse vd Ploeg - Kwartiermeester

Kerstdiner - 22 december '18

Zaterdag 22 december was het weer zover: het traditionele ZKK Harlingen Kerstweekend!

Zoals gebruikelijk stond er een bezoek aan het zwembad op het programma, om de dag mee te beginnen.
Eind van de ochtend lag iedereen netjes in het water, waar de onderofficieren en officieren het zwaar hadden bij de vele afdalingen van de glijbanen en de springplank.
In de Blauwe Golf genoot iedereen van de (meegebrachte) lunch. Na enkele uren in het zwembad was iedereen voldoende afgedraaid om naar Harlingen terug te keren.

Eenmaal terug aan boord wachtte ons een warme Sittard, met mooi opgemaakte tafels… Alle zwemmers waren natuurlijk hartstikke benieuwd wat voor lekkers er allemaal op tafel zou komen. Iedereen heeft zich netjes omgekleed in zijn of haar Daagsblauw uniform, zodat we er allemaal keurig bij zaten. De Logistieke Dienst had al een loodzware dag achter de rug, misschien wel meer dagen, met het voorbereiden van alle gangen die die avond op het menu stonden.

Na een welkomstwoord van de Voorzitter en de Commandant kon iedereen aan tafel, kadetten, kader, vrijwilligers, bestuur, onze beschermvrouwe, etc! Alle tafels waren bezet, zodat de onderofficieren in de bediening een flinke kluif hadden om iedereen van eten en drinken te voorzien. Een kleine greep uit al het lekkers: Een eetbaar shotje; Ham en Meloen; Overheerlijke gebonden Kippensoep; een Spoon; Varkenslende en als klap op de vuurpijl een heerlijk dessert van ijs en lavacake. Zelfs een van onze officieren die nogal selectief is in zijn voedselkeuze wist alle gerechten op te krijgen en had eigenlijk nog nooit zo’n lekker kerstdiner gehad! Toen het kombuis aan kant was aan het einde van de avond konden we terugkijken op een gezellige dag met een heerlijk diner!

De volgende ochtend stond ons nog een stevig ontbijt te wachten waarna we huiswaarts konden om een mooie kerstvakantie tegemoet te gaan.

Nogmaals heel veel dank aan onze Logistieke Dienst en de bediening we hebben er allemaal van genoten!

Met vriendelijke groeten,

Wouter Blom - Commandant Zeekadetkorps Harlingen

Kerstmenu 

Tropische cocktail bonbon
 
Meloen bolletjes met parmaham
 
Gebonden kippensoep
 
Mousserende  wijn met een bolletje ijs (alcohol vrij)
 
Varkens lende met champignonroomsaus
Gebakken aardappelschijfjes
Frietjes
Aardappel kroketjes
Schorseneren
Sla
Stooppeertje
 
Lava cake met vanille ijs en cranberry saus

Agenda 2019

16 Maart NLDoet + Vrijwilligersavond
30 Maart of 6 april Warme dag
6 of 13 April Oudermiddag met bevorderingen
12,13,14 April Museumweekend (Kornwerderzand)
27 April Engelse Tuinfeest Harlingen
4 Mei Nationale dodenherdenking
? Mei KVD weekend met trektocht
? Juni Vrienden van de Sittard vaartocht
19 - 27 Juli Zoka
3+10+17 Augustus zomerstop
28 t/m 31 Augustus Visserijdagen Harlingen
28 September Harlingen Ongeschut
? September Oudersponsortocht + sponsortocht
? Oktober Herdenking Zeelieden Terschelling
26 Oktober Thema feest
16 November Intocht sinterklaas
23 November Sinterklaas aan boord
14 December Zoutsloter Kerstmarkt Harlingen
21 December Kerstweekend

De planning is uiteraard onder voorbehoud.

Onze sponsoren

Vandaag was weer de eerste korpsdag van 2019! Naast een gezellige nieuwjaarsreceptie aan het einde van de middag mochten we ook nog nieuwe leden verwelkomen!
Koffie met gebak op de Sittard. Niet vanwege de goedheiligman, maar wel omdat ook de Sittard vandaag haar laatste puntjes voor de CVO keuring af heeft gerond!
Vanavond vrijwilligersavond op de Sittard, morgen weer korpsdag!

Korpsdag! Met dekschrobben om warm te blijven, kerstig maken van de verblijven en theorieles met nieuwe ‘instructiebootjes!’ Volgende week kerstdiner!
Het Zeekadetkorps Harlingen wenst u alvast de beste wensen voor 2019!!!
Grauw en grijs met een lichtpuntje..

Vandaag wederom een korpsdag waar het weer niet echt meewerkt. De activiteiten dus maar aangepast en druk binnen aan het werk op onze oude dame!
Volg ons op FacebookVolg ons op YouTubeVolg ons op AIS Volg ons op Google+
 
 
Korpsdag Elke zaterdag van 13 tot 17 uur
Website www.zkkharlingen.nl
Email info@zkkharlingen.nl
Telefoon (tijdens korpsdag) +31 6 42 76 46 75
Korpsschip OS Sittard
Ligplaats Nieuwe Willemshaven
8862 AA, Harlingen
 
Voor aanmelden nieuwsbrief: mail NIEUWSBRIEF AAN naar info@zkkharlingen.nl
Voor afmelden nieuwsbrief mail NIEUWSBRIEF UIT naar info@zkkharlingen.nl