Vriend van de Sittard

 

 

 

 

Avonturen beleven: Elke zaterdag opnieuw spannend!!

Stichting Beheer Sittard

In december 2017 is de Stichting Beheer Sittard opgericht. Het doel van de stichting is om de voormalige mijnenveger de HR. Ms.Sittard in goede conditie in de vaart te houden voor de komende generaties. Om dit doel te kunnen realiseren doet de stichting een beroep op u om u als Vriend van de Sittard aan te melden en een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 35 te doneren aan de stichting. Door de Vrienden van de Sittard is het mogelijk om de authentieke mijnenveger met een gezond financieel beheer te onderhouden
Als Vriend van de Sittard wordt u regelmatig digitaal over het wel en wee van de Sittard geïnformeerd via het Zeekadetkorps Harlingen. Tevens wordt u ieder jaar uitgenodigd voor een vaartocht a/b van de Sittard. Mocht u daarnaast als Vriend van de stichting gebruik willen maken van de Sittard dan is dit in goed overleg bespreekbaar.

Voor info en aanmelding als Vriend van de Sittard:
secretaris@zkkharlingen.nl 
voorzitter@zkkharlingen.nl / tel. 06-46285613


Technische gegevens O/S Sittard

Opleidingsschip Sittard; Bouwjaar 1956,  Type: Minesweeper, Class; Western Union / Dokkum klasse, Dwgt: 540 Tn, LOA:  46.965 mtr.  BOA: 8.00 mtr. Depth: 2.75 mtr. Engines: 2 x 1250 pk MAN Vaste ligplaats: Nieuwe Willemshaven – Harlingen      


Het Zeekadetkorps Harlingen

De HR. Ms. Sittard is in 1997 door de Koninklijke Marine overgedragen aan de vereniging Zeekadetkorps Harlingen en het schip doet sindsdien dienst als varend thuishonk en opleidingschip voor het korps. Deze maritieme jeugdvereniging behoort tot het landelijke Zeekadetkorps Nederland. Het Zeekadetkorps stelt zich ten doel om de jeugd op een plezierige wijze de weg naar zee te wijzen. De Sittard wordt door het Zeekadetkorps en vele vrijwilligers zowel fysiek als technisch goed onderhouden, maar heeft uw financiële ondersteuning nodig om het onderhoud te kunnen blijven realiseren.

Wil je zeekadet worden?

Natuurlijk wil je dat! Je kunt 4 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt. Klik op aanmelden en vul je gegevens in. Wij bellen je dan om een afspraak te maken. DOEN!!

Zeekadetkorps Nederland

Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.