Disclaimer

Verantwoordelijkheid
Het Zeekadetkorps Harlingen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze website actueel en juist te houden. De inhoud van de website wordt met de grootste zorg samengesteld. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dit meldt door een bericht te sturen naar info@zkkharlingen.nl . Zeekadetkorps Harlingen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid
Het Zeekadetkorps Harlingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade, in welke vorm dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers van het Zeekadetkorps Harlingen.

Copyright
Alle op de website geplaatste informatie valt onder het copyright van het Zeekadetkorps Harlingen. Foto’s en beeldmateriaal vallen onder het copyright van het Zeekadetkorps Harlingen of van de fotografen en vervaardigers en mogen niet zonder toestemming vooraf door anderen worden gebruikt.

Links naar websites van anderen
Deze website bevat links naar websites die door anderen dan door het Zeekadetkorps Harlingen worden beheerd. Het Zeekadetkorps Harlingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.